LHS logo square

Campus Role: Teacher
Campus Team:

Nick Rubel

Math
Teacher
11-12th grade
nrubel@aisd.net
Pre-Cal | Algebra 2 | UIL Calculator | Mu Alpha Theta

  • 1st Period: Algebra 2 (7:35)
  • 2nd Period: Conference
  • 3rd Period: Pre-Cal (11:35)
  • 4th Period: Algebra 2 (1:24)
  • 7th Period: PLC
  • 8th Period: Algebra 2 (9:12)
  • 9th Period: Pre-Cal (11:35)
  • 10th Period: Algebra 2 (1:24)