682-867-9549 kherron1@aisd.net

 

Period Time A Day Period Time B Day
2 9:30-11:00 ROBOTICS II 8 9:30-11:00 ROBOTICS II
3 11:15-12:45 ROBOTICS I 9 11:15-12:45 ROBOTICS I
4 1:45-3:15 ROBOTICS I 10 1:45-3:15 ROBOTICS II
5 3:25-4:55 Conference 11 3:25-4:55 Conference